strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski
Lokal niemieszkalny w Szczecinie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny w Szczecinie
Cena wywoławcza: 464 202,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 685/14
Opis:
 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI

nr KW SZ1S/00125923/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski (tel. (91) 421 49 40) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny położony w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego nr 227a, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1S/00125923/0, stanowiący własność dłużników: (…).

Wartość rynkowa nieruchomości została określona przez biegłego sądowego na kwotę 503 200,00 zł i nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. W toku postępowania ustalono, ze sprzedaż tej nieruchomości w trybie licytacji publicznej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

 

W związku z powyższym suma oszacowania wynosi 618 936,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 464 202,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 61 893,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 24 2030 0045 1110 0000 0410 8690

(najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą buc zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone