strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim
Działki o łącznej powierzchni 10,4522 ha
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 10,4522 ha
Cena wywoławcza: 140 100,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1062/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00032997/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

22 marca 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Kodrąb, 75-510 Wolin.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr: 78, 81, 85, 88, 91, 93/1, 289 o łącznej powierzchni 10,4522 ha. Działka nr 78 o powierzchni 14 800 m2, symbol użytku dla działki nr 78: PsIII o powierzchni 10 100 m2, PsIV o powierzchni 4 700 m2. Działka nr 81 o powierzchni 17 122 m2,  symbol użytku dla działki nr 81: PsIII o powierzchni 1 209 m2, PsIV o powierzchni 15 913 m2. Działka nr 85  o powierzchni 15 100 m2, symbol użytku dla działki nr 85: ŁIV o powierzchni 15 100 m2. Działka nr 88 o powierzchni 22 400 m2, symbol użytku dla działki nr 88: ŁIII o powierzchni 21 400 m2, N o powierzchni 1 000 m2. Działka nr 91 o powierzchni 22 100 m2, symbol użytku dla działki nr 91: PsIII  o powierzchni 6 000 m2, PsIV o powierzchni 14 000 m2, LsV o powierzchni 2 100 m2. Działka nr 93/1 o powierzchni 7 700 m2, symbol użytku dla działki nr 93/1: PsIII o powierzchni 800 m2, PsIV o powierzchni 5 900 m2, Lz-PsV o powierzchni 1 000 m2. Działka nr 289 o powierzchni 5 300 m2 (0,53 ha).

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00032997/3.

Suma oszacowania wynosi 186 800,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 100,00zł.

Poszczególne działki zostały wycenione następująco: dz. nr 78 – 27 500,00 zł; działka nr 81 – 28 700,00 zł, dz. nr 85 – 25 400,00 zł, dz. nr 88 – 40 300,00 zł, dz. nr 91 – 36 700,00 zł, dz. nr 93/1 – 13 100,00 zł, dz. nr 289 – 15 100,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kodrąb
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone