strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
5 działek w Kowarach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-24
Godzina: 13:20:00
Przedmiot sprzedaży: 5 działek w Kowarach
Cena wywoławcza: 539,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1669/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 marca 2016 r. o godz. 13:20

 

w sali C-108 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- nieruchomości położonej w miejscowości Kowary - gmina Radziemice - i oznaczonej jako: KW KR1H/00010481/5 składającej się z działek 333/1, 335/2, 336/2, 334/1, 336/1.

Działka nr 333/1 o pow. 0,5256 ha to teren lekko pagórkowaty o kształcie prostokątnym. Grunt zabudowany drewnianą stodołą, budynkiem gospodarczym i częściowo domem mieszkalnym, z dostępem do drogi asfaltowej. Działka nr 226/1 o pow. 0,1790 ha to teren lekko pagórkowaty o kształcie podłużnym, prostokątnym. Grunt zabudowany budynkiem gospodarczym i częściowo domem mieszkalnym, z dostępem do drogi asfaltowej. Dom mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty dachówką, nieocieplony. Budynek wykonany z pustaka, nieotynkowany z lat ok. 50-60. XX wieku. Dwa pokoje z kuchnią i pomieszczeniem gospodarczym. Poddasze niezagospodarowane. Ściany malowane, noszą ślady zawilgocenia i zalania. Podłoga i strop drewniany. Okna i drzwi drewniane starego typu. Całość wymaga przeprowadzenia generalnego remontu lub wyburzenia. Budynek podłączony do sieci elektrycznej. Stopień zużycia technicznego 63%. Budynki gospodarcze wykonane z tej samej technologii z pustaka i kryte dachem dwuspadowym. Stan techniczny niski. Stodoła drewniana, nadaje się do wyburzenia. Działka nr 335/2 o pow. 0,2910 ha to teren lekko pagórkowaty o kształcie prostokątnym z dostępem do drogi polnej. Działka nr 336/2 o pow. 1,1630 ha to teren lekko pagórkowaty o kształcie prostokątnym z dostępem do drogi asfaltowej. Budynek gospodarczy położony na działce nr 336/1 wchodzi ok. 72 m2 w/w nieruchomości. Działka nr 334/1 o pow. 0,0710 ha to teren lekko pagórkowaty o kształcie wąskim, prostokątnym z dostępem do drogi polnej. Na podstawie Uchwały nr XIV/108/2000 Rady Gminy Radziemice z dnia 23 czerwca 2000 r. studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla ww. nieruchomości przeznaczenie rolnicze.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużników (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Działki nr 333/1 oraz 336/1 objęte: KW KR1H/00010481/5 oszacowane są na kwotę:.............. 74 600,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:......49 733,33 zł.

Działka nr 335/2 objęta: KW KRIH/00010481/5 oszacowane jest na kwotę:................................ 6 604,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:........4 402,66 zł.

Działka nr 336/2 objęta: KW KRIH/00010481/5 oszacowana jest na kwotę:.............................. 42 468,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:......28 312,00 zł.

Działka nr 334/1 objęta: KW KR1H/00010481/5 oszacowana jest na kwotę:.................................. 794,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę   ........ 529,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.

- przy licytacji działek nr 333/1 i 336/1 ……………………….. kwotę: 7 460,00 zł.

- przy licytacji działki nr 335/2 ……………………………………kwotę: 660,40 zł.

- przy licytacji działki nr 336/2 ………………………………... kwotę: 4 246,80 zł.

- przy licytacji działki nr 334/1 …………………………..…………kwotę: 79,40 zł.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 1669/12” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kowary
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone