strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska
Nieruchomość gruntowa niezabudowana opow. 0,0373 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana opow. 0,0373 ha
Cena wywoławcza: 331 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2250/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI SZ2S/00000282/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  dnia

 

22  marca 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, obszar 0,0373 ha, nr działki 93/9 położonej przy ul. Weleckiej nr 15,  miejscowość Mierzyn, gmina Dobra dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00000282/9, 
stanowiący własność: (…). 
Uwaga: Budynek mieszkalny nie jest ujawniony w Księgach Wieczystych, ale jest naniesiony w wypisie z rejestru gruntów. 
Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 442 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym wartość budynków (mieszkalnego i gospodarczego) wynosi: 381 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), wartość działki wynosi: 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zaś cena wywołania  jest  równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331 500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych), w tym wartość budynków (mieszkalnego i gospodarczego) wynosi: 285 750,00 zł 
(słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), wartość działki wynosi: 45 750,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania nieruchomości, to jest: 44 200,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych). Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 11:00  w siedzibie Komornika. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce 
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Informacje także na:  www.komornik5.szczecin.pl. Warunki licytacji zgodnie z treścią przepisu  art. art.972 Kpc i następne (zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym 
przed dniem 3 maja 2012 r.).
 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Welecka
Miasto: Mierzyn
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone