strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku
Lokal mieszkalny o pow. 36,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-21
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 36,70 m2
Cena wywoławcza: 83 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 13203/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00072545/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 marca 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Słupsku przy ul. Banacha 9/50, należącego do dłużniczki (…), dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00072545/6. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 36,70 m2. Obecnie lokal mieszkalny jest niezamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 111 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 925,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 190,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Banach
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone