strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Działka zabudowana o pow. 1,0600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-17
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 1,0600 ha
Cena wywoławcza: 40 470,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Witold Heciak zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

17 marca 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 133, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Szwagrów, gmina Osiek,

stanowiącej własność dłużnika (…),

dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00004046/8.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki nr ewid. 29/1 o powierzchni 1,0600 ha, zabudowanej parterowym domem drewnianym i piwnicą murowaną wolnostojącą oraz działki rolnej nr ewid. 7/1 o powierzchni 0,0700 ha.

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 53 960,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 470,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 5 396,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie lub na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Rękojmia może być złożona również w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00. Natomiast operat szacunkowy nieruchomości, sporządzony przez biegłego, można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szwagrów
Miasto: Szwagrów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone