strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 2,28 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-04
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 2,28 ha
Cena wywoławcza: 56 848,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1467/12
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 marca 2016 r. o godz. 11:45

 

w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 16 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Bystre, gm. Oleśnica, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00048542/3, należąca do dłużnika.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Bystre, gmina Oleśnica przy ul. Południowej. Działka posiada kształt trójkąta, dłuższym bokiem przylegając do ulicy Południowej, pozostałymi bokami do terenów rolnych. Położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej. W dalszej części rozpoczęte budowy domków mieszkalnych. Teren działki uprawiany rolniczo. Przez działkę przebiega gazociąg g150, linia energetyczna napowietrzna, ze słupami energetycznymi oraz podziemna, wzdłuż sieć telefoniczna. Sieć infrastruktury technicznej nie powoduje ograniczenia w wykorzystaniu działki na cele rolne, sieć gazowa podziemna, na terenie działki cztery słupy energetyczne niskiego napięcia, przez teren działki przebiegają również przewody naziemne sieci średniego napięcia (słupy usytuowane są na działkach sąsiednich). Powierzchnia działki wynosi 2,28 ha fizycznego. Struktura użytków zróżnicowana RIIIb – powierzchnia 0,03 ha, RIVa – powierzchnia 2,25 ha. Przeznaczenie w planie – działka nr 115, AM-1 położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze, uprawy polowe, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne), ciągów pieszych i rowerowych, dróg transportu rolnego, urządzeń wodnych i melioracyjnych służących kształtujących i regulujących stosunki wodne.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 85 272,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 56 848,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania

w kwocie 8 527,20 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmia.

Rękojmie można uiścić także na konto komornika w banku:

ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke - ul. Kilińskiego 2, lok. 3-5, 56-400 Oleśnica Śląska. tel./fax (71) 758 53 12 powołując się na numer sprawy AN KM 1467/12.

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Południowa
Miasto: Bystre
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone