strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Wieczyste użytkowanie działki gruntowej o poe. 1092m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wieczyste użytkowanie działki gruntowej o poe. 1092m2
Cena wywoławcza: 686 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3420/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1S/00098183/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Wieczystego użytkowania nieruchomości

położonej: 70-795 Szczecin, ul. Łosiowa 3,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00098183/1.

 

Licytowana nieruchomość składa się z działki gruntowej nr 289 o powierzchni 1092 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość. Budynek mieszkalny jest budynkiem w zabudowie wolnostojącej, jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia użytkowa 196,48 m2 (parter 117,26 m2, piętro 79,22 m2). Funkcjonalność – bardzo dobra, powierzchnia korytarzy oraz pomieszczeń jest optymalna. Dom przeznaczony jest w chwili obecnej dla 3-6 mieszkańców. Kuchnia widna. W budynku znajdują się dwie łazienki z wc razem.

 

Suma oszacowania wynosi 915 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 686 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 91 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie

52 1240 3927 1111 0010 4447 2349.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 22.03.2016 r. w godz. 10:00-10:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łosiowa
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone