strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
10 działek w miejscowości Bzite
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-15
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: 10 działek w miejscowości Bzite
Cena wywoławcza: 14 003,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1656/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

-        działki 946 o pow. 0,10 ha oszacowanej na kwotę 1 757,00 zł;

-        działki 1426 o pow. 0,24 ha oszacowanej na kwotę 3 505,00 zł;

-        działki 818 o pow. 0,01 ha oszacowanej na kwotę 20,00 zł;

-        działki 947/1 o pow. 0,07 ha oszacowanej na kwotę 1 412,00 zł;

-        działki 1283 o pow. 0,24 ha oszacowanej na kwotę 4 306,00 zł;

-        działki 324 o pow. 0,24 ha oszacowanej na kwotę 599,00 zł;

-        działki 947/4 o pow. 0,36 ha oszacowanej na kwotę 6 933,00 zł;

-        działki 812 o pow. 0,03 ha oszacowanej na kwotę 59,00 zł;

-        działki 815 o pow. 0,01 ha oszacowanej na kwotę 20,00 zł;

położonych w miejscowości Bzite, stanowiących własność dłużnika: (…), posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr ZA1K/00014428/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 18 671,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania poszczególnych działek, a łącznie stanowi kwotę 14 003,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaboraty szacunkowe tych nieruchomości znajduję się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bzite
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone