strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Działka zabudowana kompleksem hotelowo-usługowym, lokal mieszkalny o pow. 36,04 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana kompleksem hotelowo-usługowym, lokal mieszkalny o pow. 36,04 m2
Cena wywoławcza: 14 645,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 88/03, 32/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

4 marca 2016 r.


w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

-        godz. 10:00 – KMP 32/11

 

udziału 5/16 części w prawie własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem II, położonego w Jędrzejowie przy ulicy 3 Maja 14. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi 36,04 m2. Lokal położony jest na piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Składa się z dwóch pokoi. Nie posiada węzła sanitarnego. Lokal wymagający kapitalnego remontu i modernizacji, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o nr KW KI1J/00009061/3.

Wartość udziału 5/16 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 19 526,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 14 645,00 zł.

Wartość rękojmi: 1 953,00 zł.

PIERWSZA LICYTACJA

 

-        godz. 10:30 – KM 88/03

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Nagłowice o pow. łącznej
1,2098 ha, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 534 i 536/1 Obręb 8-Nagłowice (działka numer 534 o pow. 0,5886 ha zabudowana jest kompleksem budynków i budowli tworzących zajazd, natomiast działka 536/1 o pow. 0,6212 ha użytkowana jest jako parking).

Częściami składowymi nieruchomości są: kompleks budynków istniejącej restauracji  z zapleczem socjalno-hotelowym, łącznik, budynek hotelowy z salą konsumpcyjno-taneczną z dobudowaną wieżą, budynek hotelowy, budynek inwentarski, budynek garażowy.

Teren nieruchomości jest ogrodzony, na nieruchomości zostały urządzone drogi i place utwardzone, oczko wodne oraz nasadzenia roślinne w postaci drzewostanu, drzew i krzewów ozdobnych.

Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00047942/1 (działka nr 534) i KW KI1J/00046337/0 (działka nr 536/1).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę – 1 780 189,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 1 335 142,00 zł, wartość rękojmi wynosi – 178 019,00 zł.

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.).

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nagłowice, Jędrzejów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone