strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik
Działki o pow. 10,4586 ha zabudowane kompleksem przemysłowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-23
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 10,4586 ha zabudowane kompleksem przemysłowym
Cena wywoławcza: 1 704 042,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 656/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 marca 2016 r. o godz. 9:15

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działek o numerach 1685, 1686, 1687, 1688, 1689 i 1690 o łącznej powierzchni 10,4586 ha położonych w Ustrzykach Dolnych obręb nr 0001, przy ul. Przemysłowej, stanowiących kompleks hal, dróg i urządzeń byłej wytwórni płyt wiórowych. Zabudowę nieruchomości stanowi hala przemysłowo-produkcyjna o konstrukcji słupowo-węglowej o powierzchni użytkowej 15 960,60 m2, budynek socjalny jednopiętrowy o powierzchni użytkowej 997,40 m2, dwa budynki przepompowni mazutu o powierzchni zabudowy 673,92 m2, budynek magazynu żywicy o powierzchni zabudowy 108,00 m2, dwa budynki przepompowni mazutu i żywicy wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 150,90 m2, budynkiem przepompowni wody o powierzchni zabudowy 55,25 m2, murowanym budynkiem składu surowca o powierzchni 242,60 m2, rębalni o konstrukcji murowanej – przeszklonej o powierzchni zabudowy 414 m2. Ponadto na nieruchomości znajdują się: budynek suszarni, betonowy basen przeciwpożarowy, bocznica kolejowa z rampą oraz kominy, drogi, place.

Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym dłużnika (…), będącej jednocześnie właścicielką budynków, posiada założoną księgę wieczystą nr KW KS2E/00023798/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 272 056,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 704 042,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przemysłowa
Miasto: Ustrzyki Dolne
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone