strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,0409 ha i 0,2589 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,0409 ha i 0,2589 ha
Cena wywoławcza: 1 677 679,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 966/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 marca 2016 r. o godz. 14:45

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXIV odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Hauke Bosaka 11 w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obręb 0024, ark. 14, numerami działek: 1167/7 o powierzchni 0,0409 ha i 1167/11 o powierzchni 0,2589 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1L/00051138/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 236 905,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 677 679,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 223 690,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 kpc.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Hauke Bosaka
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone