strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gnieźnie Andrzej Kramer
Działki o pow. 0,2965 ha, 0,0715 ha, 0,1639 ha, 0,0125 ha, budynek mieszkalny o pow. 92,2 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-14
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,2965 ha, 0,0715 ha, 0,1639 ha, 0,0125 ha, budynek mieszkalny o pow. 92,2 m2
Cena wywoławcza: 7 732,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1098/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarię komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

14 marca 2016 roku

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10 blok „B” sala nr 49 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: Lednogóra 22, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW PO1G/00013025/0.

 

o godzinie 13:30 działka nr 331/2 o pow. 0,2965 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 92,2 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 436,80 m2;

Suma oszacowania działki nr 331/2 wynosi: 238 400,00 zł.

Cena wywoławcza działki nr 331/2 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 178 800,00 zł. Przystępujący do przetargu winien przed przetargiem złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 23 840,00 zł.

 

o godzinie 13:45 działka nr 207/9 o pow. 0,0715 ha, niezabudowana;

Suma oszacowania działki nr 207/9 wynosi: 58 990,00 zł.

Cena wywoławcza działki nr 207/9 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 44 242,50 zł.

Przystępujący do przetargu winien przed przetargiem złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 5 899,00 zł.

 

o godzinie 14:00 działka nr 207/10 o pow. 0,1639 ha, niezabudowana;

Suma oszacowania działki nr 207/10 wynosi: 49 170,00 zł.

Cena wywoławcza działki nr 207/10 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 36 877,50 zł.

Przystępujący do przetargu winien przed przetargiem złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 4 917,00 zł.

 

o godzinie 14:15 działka nr 207/16 o pow. 0,0125 ha, niezabudowana;

Suma oszacowania działki nr 207/16 wynosi: 10 310,00 zł.

Cena wywoławcza działki nr 207/16 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 7 732,50 zł.

Przystępujący do przetargu winien przed przetargiem złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 1 031,00 zł.

 

Łączna suma oszacowania działek wchodzących w skład nieruchomości wynosi: 356 870,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP SA O. Gniezno

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: (61) 425 98 86

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lednogóra
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone