strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Działka niezabudowana o pow. 1,0000 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-14
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 1,0000 ha
Cena wywoławcza: 431 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1341/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00046912/4 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) na podstawie art. 10136 w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości ogłasza, że dnia

 

14 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5, odbędzie się

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki nr 494/698, 494/699 (am-1), zurbanizowane tereny niezabudowane o pow. 1,0000 ha – zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Urzędu gminy w Oławie ww. działki oznaczone są symbolem 1P – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów -  należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-200 Oława, Stanowice przy ul. Jarzębinowej, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00046912/4.

 

Suma oszacowania wynosi 575 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 431 625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 57 550,00, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu 11.03.2016 r. (art. 962§1 kpc).

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia 1/5 ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się bezzwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód skarbu Państwa (art. 8671 kpc)

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnika, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi klub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jarzębinowa
Miasto: Stanowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone