strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Prawo do lokalu mieszkalnego nr 10, Ozorkowo 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego nr 10, Ozorkowo 
Cena wywoławcza: 79 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 244/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 marca 2016 r. o godz. 11:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI,

 

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Ozorkowie przy ul. Nowy Rynek 7, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00101132/0,

stanowiącej własność dłużnika: (…).  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 119 000,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 79 333,33 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy 33/100 złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 11 900,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 244/15 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 491/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nowy Rynek 
Miasto: Ozorkowo 
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone