strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Nieruchomość gruntowa, Starcza
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-15
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa, Starcza
Cena wywoławcza: 74 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1189/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu

15 marca 2016 r. o godz. 12:30

w Kancelarii Komornika Jerzego Zająca w Częstochowie przy ul. Sowińskiego 35 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej w miejscowości Starcza przy ul. Polnej, stanowiącej własność dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00157836/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 149 000,00 zł (kwota brutto).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 74 500,00 zł (z VAT ).

Przystępujący do licytacji/przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14 900,00 zł, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek bankowy komornika:

35 1020 1664 0000 3402 0133 2410 PKO BP SA II O. Częstochowa.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Starcza
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone