strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński
Działka o pow. 0,05 ha – ogródek działkowy
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,05 ha – ogródek działkowy
Cena wywoławcza: 12 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1574/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 456 68 31, fax (77) 453 74 26) ogłasza, że dnia

 

22 marca 2016 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimskiej 60 A w sali nr 16, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

 

należącej do: (…),

stanowiącej: działkę nr 276/30, położonej w gminie Dąbrowa, obręb Narok, o powierzchni 0,05 ha. Działkę tę stanowią grunty orne o klasie bonifikacyjnej RV. Kształt działki to wydłużony prostokąt o szerokości ok. 9,0 m i długości ok. 55,0 m. Teren działki płaski. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej. Działka położona jest na skraju wsi Narok w sąsiedztwie zabudowy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Działka użytkowana jest jako działka ogródków działkowych. Sąsiedni teren zabudowany, uzbrojony jest w wodociąg, energię elektryczną, kanalizację z odprowadzeniem do szamba. Dla powyższej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast istnieje obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa z 1999 r., gdzie działka gruntowa nr 276/30 położona jest na terenie o dominującej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. W zmianie Stadium teren ten oznaczony jest symbolem 7.6.MU – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa usługowa.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.opolekomornik.pl w zakładce licytacje;

położonej: 49-120 Dabrowa, Narok, ul. Wiejska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1O/00079834/4.

 

Suma oszacowania wynosi 17 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 730,00 zł.

Rękojmię można uiścić:

- w kancelarii Komornika w: Opole 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15:00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 21.03.2016 r.),

- lub na konto komornika najpóźniej do dnia 21.03.2016 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5002 0093 0313

z dopiskiem „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Narok
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone