strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice Wschód Iwona Kotowicz
Lokal mieszkalny o pow. 38,07 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38,07 m2
Cena wywoławcza: 59 259,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2811/14 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Iwona Kotowicz Kancelaria Komornicza w Katowicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Francuskiej 70a odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oznaczonego nr 3, położonego w Katowicach przy ulicy Zamkowej 54, dla którego nie została urządzona księga wieczysta.

Lokal o powierzchni użytkowej 38,07 m2 znajduje się na parterze w budynku wieloklatkowym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Właścicielowi ograniczonego prawa rzeczowego przysługuje prawo do korzystania z piwnicy o pow. 3,07 m2. Lokal należy do zasobów mieszkaniowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane zostało na kwotę: 79 000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 59 250,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego, tj. kwotę 7 900,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset złotych) na rachunek urzędowy komornika numer

61 1050 1214 1000 0090 9215 9277

 najpóźniej do 13.04.2016 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika.

Rękojmia może być złożona także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.03.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00.

 

Operat szacunkowy sporządzony dla ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne przeglądać można w terminie dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Francuska 70a.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz

nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną

zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zamkowa
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone