strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Lokal mieszkalny o powierzchni 46,22 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 46,22 m2
Cena wywoławcza: 165 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3291/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 3291/14 (sprawa główna) oraz w sprawach egzekucyjnych sygn. akt Km 4367/14, Km 1582/15, Km 2239/15, Km 2240/15 oraz Km 2415/15, że w dniu

 

31 marca 2016 r. o godz. 10:40

 

w budynku A sala A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 46,22 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na parterze w: 80-140 Gdańsk, ul. Baczyńskiego 10E/3 wraz z udziałem 14/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 465/3 obszaru 846 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1G/00072459/0 oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania. Na układ funkcjonalny lokalu mieszkalnego składają się: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, składzik-garderoba oraz przedpokój. Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr  GD1G/00160644/8.

 

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 000,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Baczyńskiego
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone