strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Działka o pow. 0,0028 ha na Ołtaszynie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-08
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0028 ha na Ołtaszynie
Cena wywoławcza: 2 583,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3455/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00072746/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 marca 2016 r. o godz. 14:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

działki o numerze 7/1, należącej do dłużnika: (…),

położonej: 52-215 Wrocław, ul. Nefrytowa, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00072746/6.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności działki o numerze 7/1, obręb ewidencyjny 0019, Ołtaszyn. Działkę tworzą grunty orne – oznaczenie użytków: R II – 0,0028 ha, AM 12. Powierzchnia działki wynosi 0,0028 ha.

Suma oszacowania działki o nr 7/1 wynosi 3 444,00 zł, zaś cena wywołania działki o nr 7/1 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 583,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 344,40 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu przetargu przed godz. 14:45, czyli w dniu 8.03.2016 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację – KM 3455/10 (imię i nazwisko licytanta)”.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 29.02.2016 r. na godz. 10:30. Komornik informuje, że od dnia 1.03.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20,Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nefrytowa
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone