strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0132 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-08
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0132 ha
Cena wywoławcza: 38 800,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 82/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 kwietnia 2016 r o godz. 13:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 206 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00042916/4, oznaczonej jako: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość opisanej jako – działka budowlana 661/28 o powierzchni 0,0132 ha położona w miejscowości Jawiszowice na os. Paderewskiego, obręb nr 1. Działka w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089 r. Działka płaska, zabudowana stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem pawilonu handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 30,5 m2, kubatura 117 m3. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w 1982 r. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro, ściany murowane z cegły ceramicznej oraz pustaka skawińskiego, nieocieplony. Instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowa. Stan techniczny średni, do modernizacji, standard przeciętny do modernizacji. Zgodnie z MPZP działka położona w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej M1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 58 200,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 38 800,00 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi 5 820,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

  • na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, tj. do dnia (7.04.2016 r.), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika),
  • w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji – tj. do dnia (8.04.2016 r.) do godziny (12:00).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jawiszowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone