strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
HOT LAND Iwona Wrześniewska W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ
Sprzedaż prawa własności nieruchomości o pow. 8,23 ha, zabudowana – HOT LAND
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż prawa własności nieruchomości o pow. 8,23 ha, zabudowana – HOT LAND
Cena wywoławcza: 1 279 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Iwony Wrześniewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą HOT LAND Iwona Wrześniewska z siedzibą w Jarocinie, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza nieruchomości i wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, tj.:

 

- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 141/3 i 141/4 o łącznej powierzchni 8,23 ha, zabudowanej zespołem budynków o przeznaczeniu agroturystycznym, położonej w miejscowości Wilczkowo, numer 22, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00091194/5, za cenę nie niższą niż 1 279 000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 netto),

- wierzytelność upadłego z tytułu nakładów budowlanych na gruncie położonym w Jarocinie przy ul. Zagonowej 51 za cenę nie niższą niż 495 288,00 zł netto.

 

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2016 r. osobiście w Biurze Syndyka lub za pośrednictwem poczty, ul. Polna 20, lok. 221, 62-800 Kalisz z dopiskiem na kopercie: „OFERTA – nieruchomość” albo „OFERTA – wierzytelność”.

Oferta winna zawierać wszystkie elementy wskazane w Regulaminie.

 

Warunkiem złożenia oferty na zakup nieruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a na zakup wierzytelności w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 marca 2016 r. pod rygorem odrzucenia oferty na rachunek bankowy prowadzony przez BZ WBK S.A. I O. Kalisz numer: 54 1090 1128 0000 0001 2402 0264. Regulamin sprzedaży dostępny jest w biurze syndyka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinie od 10:00 do 15:00, może także zostać przesłany na wskazany adres email. Szczegółowych informacji udziela syndyk pod numerem telefonu 607 794 864.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wilczkowo
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone