strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Lokal mieszkalny o powierzchni 50,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-15
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 50,10 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1798/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 marca 2016 r. o godz. 11:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego o pow. 50,10 m2 i związanego z nim udziału w gruncie wielkości 5010/370700 udziale położonego przy ul. Tokarzewskiego 47/31 w Krasnymstawie, stanowiącego własność dłużników: (…), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr ZA1K/00056760/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 119 794,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 79 862,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tokarzewskiego
Miasto: Krasnystaw
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone