strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Ford Transit 80 2.5 Diesel, Kino domowe Samsung HT-TQ25, Urządzenie wielofunkcyjne EPSON STYLUS SX 235W
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-10
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Ford Transit 80 2.5 Diesel, Kino domowe Samsung HT-TQ25, Urządzenie wielofunkcyjne EPSON STYLUS SX 235W
Cena wywoławcza: 75,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1850.15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 marca 2016 r. o godz. 11:30

 

pod adresem: Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11A (parking przed blokiem) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości dłużnika:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Ford Transit 80 2.5 Diesel,

1999 rok produkcji, karoseria uszkodzona
VIN WF0LXXGBVLXL02217 + karta pojazdu +

dowód rejestracyjny + 2 x kluczyk;
przebieg 296 527 km,

brak OC

1 [szt.]

4 000,00 **)

3 000,00 **)

2.

Kino domowe Samsung HT-TQ25 (4x duże głośniki, 1 mały głośnik, subwoofer, odtwarzacz DVD, pilot, kable)

1 [szt.]

200,00

150,00

3.

Urządzenie wielofunkcyjne EPSON STYLUS SX 235W, kolor czarny + kabel

1 [szt.]

100,00

75,00

Komornik informuje, że informacje o stanie technicznym pojazdu będą dopiero udzielane w trakcie oględzin

pojazdu przed licytacją.

 

*) cena za sztukę PLN

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.

Komornik informuje, że zgodnie z:

Art. 8671. §1 KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, która może być uiszczona bezpośrednio przed licytacją do rąk komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 - w tytule przelewu: „rękojmia na licytację KM 1850/15 (imię i nazwisko licytanta) i oznaczenie poz. 1, 2 lub 3 z obwieszczenia”.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 8672. § 1.KPC Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo

poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone