strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Działki o łącznej pow. 0,4401 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,4401 ha
Cena wywoławcza: 77 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2312/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

17 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-005 Kruszyn Krajeński, ul. Olszynowa, gmina Białe Błota, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185564/8.

 

Opis: 5 przyległych działek nr 231/39, 231/40, 231/41, 231/42 i 231/43 o łącznej pow. 0,4401 ha. Teren zmeliorowany, stykający się z ulicą Olszynową oddzieloną rowem melioracyjnym, w ulicy przebiega rurociąg ciśnieniowy, gazowy. Te budowle utrudniają pobudowanie wyjazdu na ulicę. Teren jest bujnie porośnięty trawą i chwastami typowymi dla terenów wilgotnych. Część obszaru porastają drzewa (ok. 47 olch o pierścienicy sporadycznie dochodzącej do 50 m). Występują nieliczne zakrzewienia. Uwaga: występuje niezgodność pomiędzy danymi geodezyjnymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a działem I-O księgi wieczystej. W ewidencji gruntów i budynków wyodrębniono 5 działek, natomiast w księdze wieczystej figuruje tylko jedna działka o nr 231/31.

 

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 2312/14 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 2.03.2016 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11:20 do godz. 11:40.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Olszynowa
Miasto: Kruszyn Krajeński
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone