strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Logo Janina Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ruchomości – LOGO JANINA sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości – LOGO JANINA sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 340,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości LOGO JANINA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 27 stycznia 2016 r. w trybie art. 326 zaprasza do składania ofert na zakup nw. ruchomości w drodze przetargu pisemnego ofert:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Rok produkcji

Cena netto

(PLN)

1.

Wycinarka Compart

1971

2 281,00

2.

Obcinarka do przetłoków GP-1

1990

1 666,00

3.

Kalander typ 10699 P2

1971

8 960,00

4.

Walcarka do gumy

1973

1 260,00

5.

Prasa wulkanizacyjna – buty typ 100368/P1

1990

22 176,00

6.

Forma do butów nr 42 i 43

1990

18 816,00

7.

Prasa wulkanizacyjna – grzejki typ 101093/P1

1993

16 380,00

8.

Forma wstępne grzejki nr 42-43 oraz 44-45

1990

19 712,00

9.

Komplet matryc (wkładki do form)

2012

340,00

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod tel. 605 272 233 lub email: zb_gach@o2.pl

 

Warunki przetargu:

  1. Ww. ruchomości stanowią linię produkcyjną w związku z powyższym rozpatrywane będą tylko oferty pisemne na zakup wszystkich wskazanych powyżej ruchomości w cenach nie niższych niż podane.
  1. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)   imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b)   pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c)    oferowaną cenę netto i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d)   oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

e)   oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

f)    podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

g)   dowód uiszczenia wadium;

h)   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty.

  1. Wadium w wys. 15 000,00 zł należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości BGŻ BNP Paribas 47 2030 0045 1110 0000 0401 3410 najpóźniej do dnia 30 marca 2016 r.
  1. Termin składania ofert – 30 marzec 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem: sygn. akt VIII GUp 5/15/S „PRZETARG”.
  1. Ww. ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Oferty pisemne należy nadsyłać na adres:

Biuro syndyka

ul. Kręta 2a

43-500 Czechowice-Dziedzice

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca br. o godz. 10:00 w biurze syndyka.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siemianowice Śląskie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone