strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Mount Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Upadłość – „MOUNT Sp. Z o.o.”
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-12
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość – „MOUNT Sp. Z o.o.”
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowieniem z dnia 19 stycznia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 470/15/9 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika MOUNT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach, wpisanej do KRS pod numerem 0000147000. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Michała Leskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.) sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 3/16/9.

 

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Świętochłowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone