strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski
Niezabudowane działki  w Małastowie i Nowicy
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki  w Małastowie i Nowicy
Cena wywoławcza: 4 657,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 126/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie, sala nr 31, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

stanowiących własność dłużnika niezabudowanych nieruchomości w postaci:

1)   dz. nr 246/5 o pow. 0,52 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00078712/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32 084,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 24 063,00 zł.

2)   dz. nr 280/1, 282 o pow. 3,63 ha, położonej w Nowicy, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00042734/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 328 152,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 246 114,00 zł.

3)   dz. nr 537 o pow. 3,65 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00051960/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 344 195,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 258 146,25 zł.

4)   dz. nr 256/2 o pow. 0,18 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00041938/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6 210,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 657,50 zł.

5)   dz. nr 256/3 o pow. 0,27 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00050041/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9 315,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 6 986,25 zł.

6)   dz. nr 92 o pow. 2,100 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00077381/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 146 580,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 109 935,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania każdej nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr

30 2030 0045 1110 0000 0217 6730

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Małastów, Nowica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone