strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MIELCU Łukasz Dziuban
Lokal mieszkalny o pow. 48,5 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 48,5 m2
Cena wywoławcza: 104 986,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 279/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc, że w dniu

 

2 marca 2016 r. o godz. 11:30

 

w Sądzie Rejonowym w Mielcu, przy ul. Kościuszki 15 w Mielcu, w sali nr 102A odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o numerze 79, położonego na drugiej kondygnacji, przy ul. Władysława Warneńczyka 6 w Mielcu, objętego wspólnością majątkową ustawową małżeńską, o powierzchni 48,5 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem TB1M/00068373/4, stanowiącego współwłasność ustawową majątkową małżeńską dłużników solidarnych:

(…)

Cena oszacowania ww. nieruchomości wynosi 139 982,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest 104 986,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 13 998,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika nr

38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 w Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. o. Rzeszów

(należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy przeglądać można w kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.

Informacje pod nr tel. (17) 770 71 01 i na stronie: www.komornik-mielec.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (17) 770 71 01  

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Władysława Warneńczyka
Miasto: Mielec
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone