strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Zabudowana działka o pow. 0,0974 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-23
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,0974 ha
Cena wywoławcza: 203 256,09
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc oraz art. 1068 kpc, że w celu zniesienia współwłasności w dniu

 

23 marca 2016 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XVIII, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Mójcza, gmina Daleszyce, przedstawionej na mapie sporządzonej przez geodetę S. Wierzbickiego zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Kielcach za numerem 2465-19/2012, oznaczonej jako: działka gruntu o numerze ewidencyjnym 696/4 o łącznej powierzchni użytkowej 0,0974 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 114,36 m2, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00023286/2 założoną w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

 

Działka gruntu nr 696/4 oszacowana jest na kwotę: 304 884,13 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 203 256,09 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mójcza
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone