strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Nieruchomości o pow. 1,1500 ha, 1,3500 ha zabudowana i 0,1200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 1,1500 ha, 1,3500 ha zabudowana i 0,1200 ha
Cena wywoławcza: 9 738,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1316/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

14 marca 2016 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się

 

godz. 10:00 PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 7 o pow. 1,1500 ha, położonej w miejscowości Stary Sokołów, gm. Końskie, objętej KI1K/00026020/0.

Suma oszacowania: 27 700,00 zł. Cena wywołania: 20 775,00 zł. Rękojmia: 2 770,00 zł.

 

godz. 10:30 DRUGA LICYTACJA nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz drewnianą szopą, składającej się z działki nr 85 o pow. 1,3500 ha, położonej w miejscowości Sokołów Stary, gm. Końskie, objętej KI1K/00026021/7.

Suma oszacowania: 287 033,00 zł. Cena wywołania: 191 356,00 zł. Rękojmia: 28 704,00 zł.

 

godz. 11:00 DRUGA LICYTACJA nieruchomości gruntowej (teren leśny), położonej w miejscowości Strzęboszów, gm. Ruda Maleniecka, objętej KW KI1K/00044774/2, składającej się z działek:

- 615 o pow. 0,6000 ha oszacowanej na kwotę: 14 607,00 zł, cena wywołania 9 738,00 zł, rękojmia: 1 460,00 zł.

- 616 o pow. 0,6000 ha oszacowanej na kwotę: 14 339,00 zł, cena wywołania 9 560,00 zł, rękojmia: 1 434,00 zł.

.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

67 1020 2629 0000 9302 0090 4490

Powszechna Kasia Bank Polski SA Oszczędności Oddział I w Kielcach

z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stary sokołów, Strzęboszów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone