strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
Działka o pow. 0,1464 ha, budynek mieszkalny o pow. 258,49 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-08
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1464 ha, budynek mieszkalny o pow. 258,49 m2
Cena wywoławcza: 357 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1326/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu z siedzibą kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 (983) kpc zawiadamia, że w dniu

 

8 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w sali nr 208 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: 32-607 Polanka Wielka, ul. Stawowa 82, nr działki 2181/1,

księga wieczysta: nr KR1E/00011314/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych,

opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem.

Nieruchomość składa się z działki gruntowej nr 2181/1 o powierzchni 0,1464 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 258,49 m2, budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 105,87 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 24,87 m2.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 476 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 357 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 47 600,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

       gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodniu przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. (33) 848 50 64.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stawowa
Miasto: Polanka Wielka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone