strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Lokal mieszkalny o pow. 30,80 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-10
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 30,80 m2
Cena wywoławcza: 44 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1743/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

10 marca 2016 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23, sala nr 329, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony na 7 piętrze. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Pow. użytkowa lokalu wynosi 30,80 m2. Pow. pom. przynależnego – piwnica wynosi 1,30 m2. Pow. razem 32,10 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 272/21 o pow. 5 035 m2 do dnia 14 marca 2093 r. oraz prawo własności części wspólnych budynku objętych KW nr KA1B/00029919/7 wynoszącym 35/10000 części,

położonej w miejscowości Czeladź przy ul. Ogrodowej 22/91,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie

nr KW KA1B/00045269/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 59 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 44 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto Komornika Sądowego nr

68 1020 2498 0000 8102 0129 6235

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt komornika KM 1743/14 oraz akt sądowych I Co 399/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tę można oglądać w terminie dwóch tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem: w dniach od 24.02.2016 r. do 9.03.2016 r. w godz. od 10:00 do 12:00, natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym  Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 w godzinach urzędowania sądu.  

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 763 35 10

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ogrodowa
Miasto: Czeladź
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone