strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działki rolne w Nieczajnej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-15
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki rolne w Nieczajnej
Cena wywoławcza: 555,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 874/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

15 marca 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 213, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nieczajna, gmina Dąbrowa Tarnowska, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr TR1D/00027886/0, stanowiącej własność dłużnika: (…), opisanej jako:

Działka rolna nr 720 o pow. 2 500 m2, oszacowana na kwotę: 3 810,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 2 858,00 zł.

Działka rolna nr 837 o pow. 43 900 m2, oszacowana na kwotę: 62 240,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 46 680,00 zł.

Działka rolna nr 879 o pow. 1 900 m2, oszacowana na kwotę: 2 400,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 1 800,00 zł.

Działka rolna nr 887 o pow. 1 700 m2, oszacowana na kwotę: 2 230,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 1 673,00 zł.

Działka rolna nr 1233 o pow. 2 000 m2, oszacowana na kwotę: 3 360,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 2 520,00 zł.

Działka rolna nr 1285 o pow. 3 300 m2, oszacowana na kwotę: 4 850,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 3 638,00 zł.

Działka rolna nr 1319 o pow. 500 m2, oszacowana na kwotę: 740,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 555,00 zł.

Działka rolna nr 1321 o pow. 4 400 m2, oszacowana na kwotę: 6 470,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 4 853,00 zł.

Działka rolna nr 1453 o pow. 2 300 m2, oszacowana na kwotę: 3 620,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 2 715,00 zł.

Działka rolna nr 1456 o pow. 4 000 m2, oszacowana na kwotę: 5 880,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 4 410,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nieczajna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone