strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Działki o pow. 0,02534 ha, 0,0085 ha i zabudowana o pow. 0,2336 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 10:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,02534 ha, 0,0085 ha i zabudowana o pow. 0,2336 ha
Cena wywoławcza: 396 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 604/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA ORAZ NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 423 01 60) ogłasza, że dnia

 

22 marca 2016 r. o godz. 10:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a, w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania oraz nieruchomości stanowiących: księgę wieczystą OP1O/00100382/7, w skład której wchodzą działki niezabudowane nr 1016/18 o powierzchni 0,02534 ha i 1016/19 o powierzchni 0,0085 ha. W skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW OP1O/00078432/9 wchodzi działka zabudowana nr 1016/9 o powierzchni 0,2336 ha. Działki stanowią teren wspólnie użytkowany i ogrodzony o płaskiej konfiguracji. Działka nr 1016/18 o terenie nierównym z roślinnością rodzimą i pojedynczymi nasadzeniami, pozostałe działki o nawierzchni utwardzonej i gruntowej w przewadze bez nasadzeń. Działka nr 1016/18 o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego o proporcjach boków korzystnych w wykorzystaniu pod zabudowę. Działka nr 1016/9 zabudowana budynkiem byłej rozlewni wód, działka nr 1016/19 o kształcie prostokąta bez możliwości wykorzystania pod zabudowę z uwagi na swoje wymiary;

należących do dłużnika: (…),

położonej: 49-100 Niemodlin, ul. Gościejowicka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00078432/9].

Suma oszacowania wynosi 529 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 396 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 52 930,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki,) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gościejowicka
Miasto: Niemodlin
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone