strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Hyundai Santa r. 2014
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Hyundai Santa r. 2014
Cena wywoławcza: 5 100,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 marca 2016 r. o godz. 10:30

 

w lokalu znajdującym się pod adresem 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2

celem uregulowania należności na rzecz URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA

odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 2.06.2014 r.

należących do (…)

 

 

Lp.

Wyszczególnienie/opis

Ilość/

jednostka miary

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Samochód ciężarowy Hyundai Santa FE 2,0 nr rej. KR2968N, rok prod. 2004, nr VIN KMHSC81VP4U847376, nr KARTY POJ. AAA4655157

1 szt.

6 800,00 zł

5 100,00 zł

 

W razie niedojścia do skutku pierwszej licytacji, druga licytacja odbędzie się dnia 7.03.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie tutejszego organu egzekucyjnego w pokoju 126.

 

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godz. 9:00 do godz. 10:00, bądź w innym terminie po telefonicznym uzgodnieniu, na parkingu Agencji Ochrony Osób i Mienia JUSTUS Sp. z o.o., przy ul. Wybickiego 6 w Krakowie (vis a vis budynku Urzędu Skarbowego).

Naczelnik Urzędu skarbowego Kraków-Krowodrza informuje, iż w wypadku jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania, na konto sum depozytowych Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza nr: 36 1010 1270 0004 2013 9120 0000 – wpływ kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy powinien nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W tytule przelewu należy zamieścić informację o marce samochodu, którego przetarg ma dotyczyć. Proponowana cena zakupu nie może być niższa niż cena wywołania, która wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości w pierwszej licytacji, a 1/2 wartości szacunkowej w drugiej licytacji.

Licytacja powyższego pojazdu nie dojdzie do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.

Prawo własności ruchomości będącej przedmiotem licytacji nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca jest zobowiązany uiścić natychmiast przynajmniej cenę wywołabnia, a pozostałą różnicę do godz. 12:00 dnia następnego.

Nieopłacenie zaoferowanej kwoty w podanych terminach lub odstąpienie od kupna skutkuje utratą prawa do zwrotu wadium, które przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez nabywcę wlicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia licytacji bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku powzięcia informacji o zmowie licytantów, niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania karnego zgodnie z art. 305 § 1 kk.

 

 

Pobierz: Wycena.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wybickiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone