strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
Działka o pow. 3 300 m2, budynek mieszkalny o pow. 99,91 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 3 300 m2, budynek mieszkalny o pow. 99,91 m2
Cena wywoławcza: 150 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2246/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu z siedzibą kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 (983) kpc zawiadamia, że w dniu

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 14, w sali nr 110 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: 32-651 Łęki, ul. Klonowa 32, nr działki 533,

księga wieczysta: nr KR2E/00009312/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych w Kętach,

opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem.

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 533 o powierzchni 3 300 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni: parter – 99,91 m2 oraz poddasze – na dzień oględzin niezagospodarowane, potencjalna powierzchnia użytkowa do uzyskania po adaptacji poddasza na cele mieszkalne pu = 72,17 m2.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 200 600,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 150 450,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 20 060,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

       gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodniu przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. (33) 848 50 64.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Klonowa
Miasto: Łęki
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone