strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Nieruchomość w Katowicach – udział 1/2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-14
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość w Katowicach – udział 1/2
Cena wywoławcza: 184 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2536/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 ułamkowej części w prawie własności nieruchomości, położonej
w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 434, dla której w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00035704/1, przysługującego dłużnikowi: (…).

 

Udział dłużnika w prawie własności nieruchomości wynoszący 1/2 ułamkowej części oszacowany jest
na kwotę 246 400,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 184 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału dłużnika w nieruchomości, tj. kwotę 24 640,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację
na rachunku bankowym komornika nr

06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty.

Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone