strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Lokal mieszkalny w Blachowni
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Blachowni
Cena wywoławcza: 47 850,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2184/13 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 marca 2016 r. o godz. 10:15

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny położony w miejscowości Blachownia przy ul. Ks. Kubowicza 5 m. 24, stanowiącej własność dłużnika Bożena Orzełek, posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00085983/5 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 63 800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 47 850,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6 380,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 3802/15.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ks. Kubowicza
Miasto: Blachownia
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone