strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działka zabudowana o pow. 0,1539 ha. 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-23
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,1539 ha. 
Cena wywoławcza: 65 700,75
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1232/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 2458/1 o pow. 0,1539 ha – zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 69,12 m2, drewnianym, parterowym, niepodpiwniczonym i nieposiadającym poddasza użytkowego oraz drewnianym budynkiem stajni wraz ze stodołą pod jednym dachem o pow. użyt. około 80,48 m2,

położonej w miejscowości Stare Żukowice, gm. Lisia Góra,

stanowiącej własność dłużnika: Zbigniew Witek, Żukowice Stare 224, 33-151 Nowa Jastrząbka,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00078495/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87 601,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych), w tym: wartość ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego prawo własności wyżej opisanej nieruchomości wynosi 35 688,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 58 400,67 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 67/100 gr).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stare Żukowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone