strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Lokal mieszkalny  pow. 60,80 m2 – udziału po 1/2 części
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-04
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny  pow. 60,80 m2 – udziału po 1/2 części
Cena wywoławcza: 54 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 110/15, 16/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI (1/2 udziału)

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

nr KW PO1O/00030606/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 kwietnia 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57 w sali nr 3, odbędzie się

 

o godz. 12:00 PIERWSZA LICYTACJA ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nr KW PO1O/00030606/6, należącej do dłużniczki (…).

Lokal o nr 10 mieści się w budynku położonym przy ul. Armii Poznań 26 w Obornikach. Lokal zlokalizowany jest na I piętrze budynku 3-kondygnacyjnego, jego powierzchnia użytkowa wynosi 60,80 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Suma oszacowania udziału w prawie wynosi 72 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 375,00 zł.

 

o godz. 12:10 PIERWSZA LICYTACJA ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nr KW PO1O/00030606/6, należącej do dłużnika (…).

Lokal o nr 10 mieści się w budynku położonym przy ul. Armii Poznań 26 w Obornikach. Lokal zlokalizowany jest na I piętrze budynku 3-kondygnacyjnego, jego powierzchnia użytkowa wynosi 60,80 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Suma oszacowania udziału w prawie wynosi 72 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 375,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł za każdy udział.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych

57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Armii Poznań
Miasto: Oborniki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone