strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch
Lokal mieszkalny o pow. 24,81 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 24,81 m2
Cena wywoławcza: 47 984,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 453/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 326, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na IV piętrze w budynku wielorodzinnym w zabudowie zwartej.

Wyceniony lokal składa się z: pokój – 17,57 m2, kuchnia – 2,41 m2, łazienka z wc – 3,04 m2, przedpokój – 1,79 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa wynosi – 24,81 m2. Wysokość poszczególnych izb: 2,60 m. Stolarka okienna i drzwiowa: okna pcv; drzwi wejściowe płycinowe, ościeża metalowe; należącego do dłużnika: (…),

położonego: 58-100 Świdnica, ul. Saperów 13/28,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy pod numerem 37/193 (adres spółdzielni: 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8).

 

Suma oszacowania wynosi 63 979,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 984,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 397,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu

90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 17.03.2016 r. g. 15:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio komornikowi.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Saperów
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone