strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska
Lokal mieszkalny o pow. 87,27 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 87,27 m2
Cena wywoławcza: 426 666,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 343/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska (tel. (91) 487 71 92, fax. 487 39 83) ogłasza, że dnia

 

30 marca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Plac Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 11, położony w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 227, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00126220/9, stanowiący własność dłużniczki (…).  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 87,27 m2 usytuowany jest na 2 piętrze (3 kondygnacja), składa się (wg księgi wieczystej) z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, przedsionka i poddasza nad lokalem o pow. 56,03 m2. Łączna powierzchnia 143,30 m2. Struktura lokalu zmieniła się po przebudowie i na dzień wizji lokalnej lokal składa się na pierwszym poziomie z: pokoju dziennego, pokoju – gabinetu, kuchni z jadalnią, łazienki oraz przedpokoju, na drugim poziomie z: trzech pokoi, łazienki, korytarza; w jednym pokoju część powierzchni zagospodarowana na garderobę. Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 201/10000 we wspólnych częściach budynku mieszkalnego i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr SZ1S/00107623/5.

 

Suma oszacowania ww. lokalu mieszkalnego wynosi: 640 000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 426 666,67 zł  (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr.). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest: 64 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej, ul. Pomorskiej 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone