strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
TML MEBLE SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sprzedaż przedsiębiorstwa – TML MEBLE sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-07
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – TML MEBLE sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 78 762,95
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości TML MEBLE sp. z o.o. zs. w Baranowie w upadłości likwidacyjnej ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa Upadłego w rozumieniu art. 55¹ kc, po cenie nie mniejszej niż 78 762,95 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 95/00) złotych netto.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

  1. nazwa i oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo;
  1. środki trwałe w postaci środków transportu;
  1. zapasy (materiały i półprodukty);
  1. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

  1. wpłacenie wadium w wysokości 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o nr 12 1240 2946 1111 0010 6020 6957 do dnia 7 marca 2016 roku;
  1. pisemną ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć syndykowi: Biuro syndyka ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Syndyka jw., dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 794 864.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Baranów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone