strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
3 działki o pow. 1,0826 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-24
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: 3 działki o pow. 1,0826 ha
Cena wywoławcza: 264 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 767/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu z siedzibą kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Krystian Śliwa przystąpi w dniu

 

24 maja 2016 r. o godz. 14:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sali nr 206 do:

 

PIERWSZEJ LICYTACJI

 

nieruchomości  położnej w miejscowości Osiek 32-608, przy ul. Grunwaldzkiej 7, posiadającej założona Księgę Wieczystą nr KR2E/00032983/8 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, składającej się z 3 działek gruntowych o nr ew. 1321/1, 1321/2, 4706 o łącznej powierzchni 1,0826 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o powierzchni 271,26 m2 (suma całości bez powierzchni piwnic – 200,15 m2) oraz budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 50,33 m2.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 352 500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 264 375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 35 250,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

       gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

       w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodniu przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. (33) 848 50 64.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Osiek
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone