strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Działka ewidencyjna o pow. 6 000 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka ewidencyjna o pow. 6 000 m2
Cena wywoławcza: 553 412,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 11204/12
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI – W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 2846/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 753 57 00) na podstawie  1013 (6) kpc, art. 953 kpc oraz art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia  

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Kancelarii Komorniczej w Piastowie mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 6 000,00 m2) położonej w miejscowości Sokołów (gm. Michałowice), 05-806 Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00086519/4 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 737 883,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote) brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 553 412,25 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście złotych dwadzieścia pięć groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 73 788,30 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po myśli art. 871 kpc cena nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z przepisem art. 876 (2) §2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sokołów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone