strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Działki w Miałkówku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-08
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Miałkówku
Cena wywoławcza: 1 365,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 53/15
Opis:

 OGŁOSZENIE O LICYTA

CJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

8 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

17/42 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-500 Gostynin, Miałkówek, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00036638/8.

Wartość rynkowa 17/42 niewydzielonej części nieruchomości bez uwzględnienia obciążenia prawem służebności gruntowej przechodu i przejazdu:

Działka nr 113/22, suma oszacowania: 1 821,00 zł, cena wywołania = 3/4 sumy oszacowania: 1 365,75, rękojmia: 182,10 zł.

Działka nr 115/13, suma oszacowania: 2 105,00 zł, cena wywołania = 3/4 sumy oszacowania: 1 578,75, rękojmia: 210,50 zł.

Łącznie - suma oszacowania: 3 926,00 zł, cena wywołania = 3/4 sumy oszacowania: 2 944,50, rękojmia: 392,60 zł.

Wartość prawa służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz działek 113/23 i 115/16: - działka 113/22 – 445,00 zł; działka 115/13 – 526,00 zł.

Wyceniania nieruchomość położona jest w miejscowości Miałkówek zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu płockiego, w województwie mazowieckim. Miejscowość Miałkówek zlokalizowana jest w średniej odległości: około 3 km od drogi wojewódzkiej nr 573, około 9 km od centrum Gostynina oraz około 29 km od centrum miasta Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianych działek dominują nieruchomości z zabudową letniskową i gospodarczą, nieruchomości niezabudowane oraz teren nieczynnego ośrodka wczasowego. W niedalekiej odległości działek znajdują się obszary zadrzewione. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w średniej odległości około 270 m (w linii prostej) od jeziora Lucieńskiego.

Działka nr 113/22 – o wydłużonym kształcie i powierzchni 261 m2. Działka niezabudowana, użytkowana jako prowizorycznie urządzona droga. Na terenie działki znajdują się podziemne sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja i energia elektryczna. Działka w części przylega do nieruchomości ogrodzonych, część ogrodzenia nieruchomości sąsiednich znajduje się na terenie przedmiotowej działki. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej stanowiącej własność Starostwa Powiatowego.

Działka nr 115/13 – o wydłużonym kształcie i powierzchni 315 m2. Działka niezabudowana, w przeważającej części użytkowana jako prowizorycznie urządzona droga, w pozostałej części porośnięta roślinnością trawiastą oraz miejscowo zadrzewiona i zakrzewiona. Na terenie działki znajdują się podziemne sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja i energia elektryczna. Działka w części przylega do nieruchomości ogrodzonych, część ogrodzenia nieruchomości sąsiednich znajduje się na terenie przedmiotowej działki. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Dla terenu na którym znajduje się wyceniana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach zabudowanych i preferowanych do rozbudowy – obszary przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji letniskowej i turystycznej.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić także na konto komornika PKO BP SA II Centrum w Płocku 58 1020 3974 0000 5702 0057 9847 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miałkówek
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone