strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o powierzchni 43,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 43,40 m2
Cena wywoławcza: 21 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 996/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00029422/5

 

ICo  1250/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się                                      

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości  należącej do dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest 1/2 udziału  lokalu mieszkalnego położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Pocztowej 1/6  mieszczący się na 3 kondygnacji budynku wielorodzinnego. Lokal, o łącznej powierzchni użytkowej 43,40 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, komórki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 31,30 m2, oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 12,10 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00029422/5. Z własnością lokalu związany jest udział w 1539/10000 częściach we współużytkowaniu wieczystym do dnia 25.05.2098 r. działki nr 1197 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0148 ha, oraz we współwłasności wspólnych części budynku na tym gruncie posadowionego, objętych księgą wieczystą OP1B/00028457/2.

Suma oszacowania udziału  1/2 wynosi 31 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością osobistą mieszkania, zgodnie z § 3 umowy darowizny z dnia 2.04.2012 r. rep. A nr 1186/2012, na rzecz Stefanii Walskiej, ur. 27.02.1925 r. Wartość służebności mieszkania, stanowiącej obciążenie przedmiotowej nieruchomości lokalowej wynosi  10 100 zł, natomiast wartość służebności w udziale 1/2  części wynosi 5 050 zł. Służebność pozostaje w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 150,00. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej  w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pocztowa
Miasto: Lewin Brzeski
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone