strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działki w Niegardowie o pow. 1,1230 ha, 0,5584 ha, 1,1184 ha, 1,9679 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Niegardowie o pow. 1,1230 ha, 0,5584 ha, 1,1184 ha, 1,9679 ha
Cena wywoławcza: 1 954,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 143/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 kwietnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- udziału w 1/3 części nieruchomości położonej w Niegardów – gmina Koniusza – i oznaczonej jako: KW KR1H/00011964/2 składającej się z działek o nr 61, 149/2, 150/2 i 154/2.

 

Działka nr 61 położona w miejscowości Niegardów i objęta KW KR1H/00011964/2 – niezabudowana, użytkowana rolniczo, o pow. 1,1230 ha, udział w 1/3 części ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 5 240,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 930,00 zł.

 

Działka nr 149/2 położona w miejscowości Niegardów i objęta KW KR1H/00011964/2 – niezabudowana, użytkowana rolniczo, o pow. 0,5584 ha, udział w 1/3 części ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 2 606,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 954,50 zł.

 

Działka nr 150/2 położona w miejscowości Niegardów i objęta KW KR1H/00011964/2 – niezabudowana, użytkowana rolniczo, o pow. 1,1184 ha, udział w 1/3 części ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 38 100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 28 575,00 zł.

 

Działka nr 154/2 położona w miejscowości Niegardów i objęta KW KR1H/00011964/2 – niezabudowana, użytkowana rolniczo, o pow. 1,9679 ha, udział w 1/3 części ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 11 086,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 314,50 zł.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.

- przy licytacji działki nr 61 objętej KR1H/00011964/2 kwotę: 524,00 zł.

- przy licytacji działki nr 149/2 objętej KR1H/00011964/2 kwotę: 261,00 zł.

- przy licytacji działki nr 150/2 objętej KR1H/00011964/2 kwotę: 3 810,00 zł.

- przy licytacji działki nr 154/2 objętej KR1H/00011964/2 kwotę: 1 109,00 zł.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KMP 143/10” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie - ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niegardów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone