strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działki rolne w Kupieninie i Mędrzechowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-15
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki rolne w Kupieninie i Mędrzechowie
Cena wywoławcza: 2 115,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 807/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

15 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 213, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w gminie Mędrzechów, stanowiącej własność dłużnika: (…), opisanej jako:

Działka nr 208/1 o pow. 1,47 ha, położona w Kupieninie, zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym – zamieszkałym o pow. zabudowy 66,16 m2, budynkiem gospodarczym murowanym, budynkiem stodoły drewnianym oraz budynkiem szopy drewnianym, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00056205/5, oszacowana na kwotę: 110 220,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 82 665,00 zł.

Działka rolna nr 208/2 o pow. 0,06 ha, położona w Kupieninie – niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00033389/1, oszacowana na kwotę: 3 540,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 2 655,00 zł.

Działka rolna nr 27 o pow. 0,20 ha, położona w Kupieninie – niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00056205/5, oszacowana na kwotę: 2 820,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 2 115,00 zł.

Działka rolna nr 331 o pow. 0,27 ha, położona w Kupieninie – niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00056205/5, oszacowana na kwotę: 5 200,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 3 900,00 zł.

Działka rolna nr 385 o pow. 0,44 ha, położona w Kupieninie – niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00056205/5, oszacowana na kwotę: 7 960,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 5 970,00 zł.

Działka rolna nr 465 o pow. 1,88 ha, położona w Kupieninie – niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00056205/5, oszacowana na kwotę: 28,660 zł, której cena wywoławcza wynosi: 21 495,00 zł.

Działka rolna nr 275 o pow. 0,51 ha, położona w Mędrzechowie – niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00020514/3, oszacowana na kwotę: 8 930,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 6 698,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kupienin, Mędrzechów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone